Petycja w sprawie ratowania Polskiego Klubu w Kirkcaldy

NIE POZWÓL NA SPRZEDAŻ POLSKIEGO KLUBU W KIRKCALDY

DO NOT ALLOW THE SALE OF THE POLISH CLUB IN KIRKCALDY

  POLSKI JĘZYK / ENGLISH LANGUAGE

More information / Więcej informacji :

BBC – https://www.bbc.com/news/uk-scotland-edinburgh-east-fife-57115875

Fife Today – https://www.fifetoday.co.uk/news/people/former-prime-minister-gordon-brown-kirkcaldys-twin-town-back-bid-to-save-polish-club-3241988

Fife Press – https://www.facebook.com/FifeFreePress/posts/4097491060298899

The First News – https://www.thefirstnews.com/article/race-on-to-save-historic-polish-club-set-up-in-scotland-by-veterans-after-wwii-21993

The First News – https://www.thefirstnews.com/article/former-uk-pm-supports-saving-polish-club-in-scotland-22032

Londynek – https://londynek.net/wiadomosci/article?jdnews_id=76771

Londynek – https://londynek.net/wiadomosci/article?jdnews_id=76862

Emito – https://www.emito.net/artykuly/szkocja_polski_klub_w_kirkcaldy_moze_stracic_historyczna_siedzibe_2406549.html

YouTube – https://www.youtube.com/watch?v=9CRRtP1sduw

 

 

POLISH VERSION

PODPISZ SIĘ – TWÓJ GŁOS JEST BARDZO WAŻNY W TEJ SPRAWIE

W 2023 Polski Klub w Kirkcaldy być może będzie obchodził 70 rocznicę istnienia. Budynek został zakupiony w 1953 roku ze środków zebranych przez Polaków, którzy pozostali w Wielkiej Brytanii. Przez wiele lat był siedzibą koła Stowarzyszenia Kombatantów Polskich. Stał się też w sposób naturalny ośrodkiem życia towarzyskiego i kulturalnego Polonii. W chwili obecnej w Klubie działa Polska Szkoła, odbywają się różnego rodzaju uroczystości historyczne i kulturalne, w niedzielę serwowane są też tradycyjne polskie obiady. Niestety po raz kolejny Fundacja Stowarzyszenie Kombatantów Polskich w Londynie, która formalnie nim zarządza, zamierza sprzedać budynek w którym mieści się Klub. Aby Klub mógł doczekać swojej 70 rocznicy potrzebne jest wsparcie lokalnej społeczności zarówno polskiej jak i szkockiej.

Wsparcia można udzielić podpisując petycję, która być może pozwoli uratować budynek klubu przed sprzedażą.

 

ENGLISH VERSION

PLEASE SIGN UP – YOUR VOICE IS VERY IMPORTANT ON THIS MATTER

In 2023, the Polish Club in Kirkcaldy may be celebrating its 70th anniversary. The building was purchased in 1953 from the funds raised by the Poles who has settled in The United Kingdom. For many years it has been the residence of the Association of Polish Veterans. It has also naturally become a centre of social and cultural life of Polonia. At the moment, the club operates the Polish school. There are various historical and cultural celebrations, and on Sundays the traditional Polish meals are also served. Unfortunately, yet again the Foundation The Polish Ex-combatants Association in London, which formally manages the Club, intends to sell the building in which the Polish Club is located.So as for the Club to be able to celebrate its 70th anniversary, the tremendous support from the local community, both the Polish and Scottish is needed.

The support can be provided by signing a petition that may save the Club building from selling.

First we need the signatures of people living in the center of Kirkcaldy and the surrounding area (Kirkcaldy central Ward or close by) - a specific area available on the website - link, other entries from people from outside this region will be treated as support for the local community. Every voice is important.

 
It is very important that you provide Real Residence Details. This is required for the Scottish Government to verify that it is genuine.
The data provided will NOT be used anywhere else except for the list of support for saving the Polish Club in Kirkcaldy.
In addition, we provide the original document that can be downloaded, printed and collected signatures outside the Internet version.
Please note that the details provided on this Petition List, as part of a request to Scottish Ministers under the Community's Right to Purchase, will be made available to all interested parties as specified in the Land Reform (Scotland) Act 2003. The List will be handled in accordance with the General Principles of Protection data.
 

Petition

3,188 Signatures

Share information with your friends

   

 
Latest signatures
3,188 Shelley Smart S. Kirkcaldy Nov 29, 2021
3,187 anna s. Gloucester Nov 28, 2021
3,186 Anne B. Kirkcaldy Nov 25, 2021
3,185 Marzena T. Stalybridge Nov 23, 2021
3,184 Harry Bottesch B. Edinburgh Nov 20, 2021
3,183 Louise K. Lasswade Nov 20, 2021
3,182 Krystyna C. Pittenweem Nov 20, 2021
3,181 Piotr W. Inverness Oct 19, 2021
3,180 Andrzej G. Dunfermline Oct 14, 2021
3,179 Betsy M. Kirkcaldy Oct 13, 2021