Petycja w sprawie ratowania Polskiego Klubu w Kirkcaldy

NIE POZWÓL NA SPRZEDAŻ POLSKIEGO KLUBU W KIRKCALDY

DO NOT ALLOW THE SALE OF THE POLISH CLUB IN KIRKCALDY

  POLSKI JĘZYK / ENGLISH LANGUAGE

More information / Więcej informacji :

BBC – https://www.bbc.com/news/uk-scotland-edinburgh-east-fife-57115875

Fife Today – https://www.fifetoday.co.uk/news/people/former-prime-minister-gordon-brown-kirkcaldys-twin-town-back-bid-to-save-polish-club-3241988

Fife Press – https://www.facebook.com/FifeFreePress/posts/4097491060298899

The First News – https://www.thefirstnews.com/article/race-on-to-save-historic-polish-club-set-up-in-scotland-by-veterans-after-wwii-21993

The First News – https://www.thefirstnews.com/article/former-uk-pm-supports-saving-polish-club-in-scotland-22032

Londynek – https://londynek.net/wiadomosci/article?jdnews_id=76771

Londynek – https://londynek.net/wiadomosci/article?jdnews_id=76862

Emito – https://www.emito.net/artykuly/szkocja_polski_klub_w_kirkcaldy_moze_stracic_historyczna_siedzibe_2406549.html

YouTube – https://www.youtube.com/watch?v=9CRRtP1sduw

 

 

POLISH VERSION

PODPISZ SIĘ – TWÓJ GŁOS JEST BARDZO WAŻNY W TEJ SPRAWIE

W 2023 Polski Klub w Kirkcaldy być może będzie obchodził 70 rocznicę istnienia. Budynek został zakupiony w 1953 roku ze środków zebranych przez Polaków, którzy pozostali w Wielkiej Brytanii. Przez wiele lat był siedzibą koła Stowarzyszenia Kombatantów Polskich. Stał się też w sposób naturalny ośrodkiem życia towarzyskiego i kulturalnego Polonii. W chwili obecnej w Klubie działa Polska Szkoła, odbywają się różnego rodzaju uroczystości historyczne i kulturalne, w niedzielę serwowane są też tradycyjne polskie obiady. Niestety po raz kolejny Fundacja Stowarzyszenie Kombatantów Polskich w Londynie, która formalnie nim zarządza, zamierza sprzedać budynek w którym mieści się Klub. Aby Klub mógł doczekać swojej 70 rocznicy potrzebne jest wsparcie lokalnej społeczności zarówno polskiej jak i szkockiej.

Wsparcia można udzielić podpisując petycję, która być może pozwoli uratować budynek klubu przed sprzedażą.

 

ENGLISH VERSION

PLEASE SIGN UP – YOUR VOICE IS VERY IMPORTANT ON THIS MATTER

In 2023, the Polish Club in Kirkcaldy may be celebrating its 70th anniversary. The building was purchased in 1953 from the funds raised by the Poles who has settled in The United Kingdom. For many years it has been the residence of the Association of Polish Veterans. It has also naturally become a centre of social and cultural life of Polonia. At the moment, the club operates the Polish school. There are various historical and cultural celebrations, and on Sundays the traditional Polish meals are also served. Unfortunately, yet again the Foundation The Polish Ex-combatants Association in London, which formally manages the Club, intends to sell the building in which the Polish Club is located.So as for the Club to be able to celebrate its 70th anniversary, the tremendous support from the local community, both the Polish and Scottish is needed.

The support can be provided by signing a petition that may save the Club building from selling.

W pierwszej kolejności potrzebne są podpisy osób mieszkających w centrum Kirkcaldy oraz okolicach (Kirkcaldy central Ward or close by) – konkretny obszar dostępny na stronie – link, pozostałe wpisy osób spoza tego regionu będą traktowane jako wsparcie lokalnej społeczności. Każdy głos się liczy.

 
Bardzo ważne jest, aby podać Prawdziwe dane dotyczące miejsca zamieszkania. Jest to wymagane w celu weryfikacji prawdziwości złożonego podpisu przez szkocki rząd.
Podane dane NIE zostaną nigdzie więcej wykorzystane po za listą poparcia dla ratowania Polskiego Klubu w Kirkcaldy.
Dodatkowo udostępniamy oryginalny dokument, który można pobrać, wydrukować oraz zbierać podpisy poza wersją internetową.
Należy pamiętać, że szczegóły podane na tej liście petycji, jako część wniosku do ministrów Szkocji w ramach prawa społeczności do zakupu, będą udostępnione wszystkim zainteresowanym stronom, zgodnie z wyszczególnieniem w Land Reform (Scotland) Act 2003. Lista będzie obsługiwana zgodnie z Ogólnymi zasadami ochrony danych.
 

Petycja

3,189 podpisy

Podziel się tym ze znajomymi:

     

 
Najnowsze podpisy
×

 

Cześć / Hello!

Masz pytanie ? Pisz śmiało :) Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× Masz pytanie ? Do you need help?